Diversity... Openness... Balance... Innovation... Synergy... ... since 1999

 
 24.01.2008
Nota prawna
Przed rozpoczęciem pracy z tą stroną proszę przeczytać poniższe Warunki.

Ta strona internetowa jest oferowana przez firmę DOBIS i może być używana tylko w celach informacyjnych. Wszystkie materiały prezentowane na stronie podlegają prawu autorskiemu i są własnością firmy DOBIS.

Używając strony, otrzymujesz ograniczne, niewyłączne i nieprzenaszalne prawo do dostepu do strony i zgadzasz się, że firma DOBIS nie gwarantuje Tobie kompletności ani rzetelności prezentowanych materiałów, porad, opinii, zdań czy jakichkolwiek informacji wyświetlanych na tej stronie. Używasz informacji wyświetlanych na stronie na swoje własne ryzyko. Aplikacja komputerowa oraz kod źródłowy dostępny na stronie jest dostarczany w formie „tak jak jest” bez żadnych gwarancji.

Na stronie możesz znaleźć łącza do stron internetowych zarządzanych przez inne podmioty. Pamiętaj, że używając tych łączy, jesteś przenoszony na inne strony na Twoje własne ryzyko. Zachęcamy Cię do stosowania odpowiednich narzędzi i praktyk zabezpieczających Twój komputer przez destrukcyjnym działaniem wirusów i innych aplikacji. Przedstawiając łącza do innych stron internetowych, DOBIS w żaden sposób nie zachęca do ich odwiedzania, nie priorytetyzuje ich, ani ich nie wyróżnia.

Pamiętaj, że nie jesteś upoważniony do używania jakichkolwiek znaków towarowych, nazw handlowych, logo czy znaków zastrzeżonych posiadanych przez DOBIS. Wszystkie te wymienione elementy podlegają ochronie własności intelektualnej DOBIS i podlegają ochronie prawnej. Dekompilacja kodu źródłowego strony jest zakazana.

Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał użyć łącze do strony internetowej DOBIS, pamiętaj, że jest to możliwe jedynie wtedy, gdy użyjesz łącza opartego na tekście z jawnym wskazaniem nazwy firmy “DOBIS". DOBIS zastrzega sobie wszelkie prawa do zakazania używania na Twoich stronach łącza do strony internetowej DOBIS. Jeśliby się tak stało, na żądanie DOBIS będziesz zmuszony usunąć łącze ze swojej strony.

Opis zasad bezpieczeństwa danych osobistych identyfikujących Ciebie jako odwiedzającego stronę DOBIS znajdziesz w naszej nocie dotyczącej Polityki Prywatności.

DOBIS zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania czy usunięcia niniejszych Warunków w każdej części, w każdym czasie, w oparciu o samodzielną decyzję. Zmiany w Warunkach będą obowiązywały od czasu ich ogłoszenia na stronie internetowej.

DOBIS może zakończyć, zawiesić działanie strony czy przesunąć na inny serwer w każdym czasie. DOBIS może ograniczyć dostęp do strony częściowo lub w całości bez żadnego ostrzeżenia.

Ta strona jest kontrolowana, zarządzania i administrowana przez firmę DOBIS z siedzibą w Polskce (Unia Europejska) i nie jest gwarantowane, że materiały zawarte na tej stronie są odpowiednie dla osób spoza Unii Europejskiej, dlatego użytkownik strony jest zobowiązany używać ją zgodnie z wymaganiami prawa lokalnego!

TK
 


na górę na górę
Nasze wartości   |  Misja   |  "bądź PES"   |  Polityka prywatności   |  Nota prawna   |  Kontakt   |  SMS   |  Praca
© Copyright 1998 - 2023 by DOBIS. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzezone.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron.
Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.