Diversity... Openness... Balance... Innovation... Synergy... ... since 1999

 

Usługi

 05.05.2010
Zapewnienie ciągłości działania IT

Sytuacja kryzysowa jest zwykle następstwem katastrof naturalnych lub awarii technicznych. Optymalne wykorzystanie sił i środków w sytuacjach kryzysowych to gwarancja nieprzerwanego dostarczania produktów i usług bez względu na zaistniałe okoliczności. Z tego względu zarządzanie kryzysowe (ang. DRP - Disaster Recovery Planning) odgrywa istotną rolę w budowaniu zaufania do przedsiębiorstwa. Utrata ciągłości działania naraża organizację niekiedy na gigantyczne straty finansowe oraz inne, związane z utratą reputacji czy rynków zbytu.
 

Utrata ciągłości świadczenia usług IT jest często jednoznaczna z przerwaniem ważnych procesów biznesowych każdej organizacji. Dla przykładu, produkcja zostaje wstrzymana na skutek awarii systemu dbającego o ciągłość dostaw materiałów do produkcji, straty sprzedażowe sięgają milinów złotych, gdy elektroniczna platforma sprzedaży produktów/usług nie jest dostępna dla klientów, a bez systemu ERP nie jest możliwe prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej i czasowe rozliczanie się z płatności publiczno-prawnych.
 

Opracowanie kompleksowego podejścia do radzenia sobie w sytuacji kryzysowej w IT jest jednym z najważniejszych punktów w budowie odpowiedzialnej biznesowo i społecznie organizacji. Plany DRP mają na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji awarii systemów i infrastruktury IT, takich jak obniżenie produktywności pracowników, utrata lojalności klientów, reputacji marki, konkurencyjności i zmniejszenie zysków.

 

Przykłady korzyści z opracowania planów odtworzenia IT:

 • Przygotowanie organizacji IT na sytuacje kryzysowe.
 • Zapewnienie możliwie minimalnych strat po stronie biznesowej w związku z utratą ciągłości działania IT.
 • Wzrost zaufania partnerów biznesowych i klientów do organizacji.
 • Zidentyfikowanie miejsc powstawania zagrożeń w celu lepszego przygotowania działu IT na niekorzystne zdarzenia oraz uniknięcia ryzyka.
 • Spełnienie wymagań ubezpieczycieli oraz banków w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym, co się może objawiać np. obniżeniem stawki składki ubezpieczeniowej lub oprocentowania kredytu.
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu awarii informatycznej na jakość obsługi klientów.

 

 

W ramach opracowania planów odtworzenia działania IT eksperci DOBIS przygotują m.in.:

 • Kompleksową politykę odtworzenia środowiska IT.
 • Wysokopoziomowy model architektury środowiska IT (AS-IS).
 • Katalog usług IT wraz z wskaźnikami ich odtworzenia.
 • Raport opisujący luki w dokumentacji architektury IT względem zapewnienia ciągłości działania.
 • Raport przedstawiający ranking usług informatycznych pod kątem ich roli w wspieraniu krytycznych procesów biznesowych.
 • Analizę ryzyka z wykazem największych niebezpieczeństw i rekomendacjami odnośnie ich uniknięcia lub złagodzenia.
 • Strategię odtwarzania usług IT (model TO-BE).
 • Dokument opisując schemat organizacyjny dla komunikacji podczas sytuacji kryzysowej.
 • Scenariusze dla poszczególnych obszarów zakwalifikowanych do planowania kryzysowego.
 • Szablony dokumentów do testów DRP.
 • Model doskonalenia procesu DRP.

 

Proces wdrażania DRP

Poniżej przedstawiamy etapy prac oraz zadania, które zostaną zrealizowane w ramach wdrożenia procedur DRP. Czas na ich wykonanie zależy od wielkości organizacji klienta, charakteru jej działalności, ilości oddziałów oraz dojrzałości organizacyjnej i waha się od 2 do 6 miesięcy.

Przegląd środowiska IT:

 • Analiza oczekiwań interesariuszy oraz zebranie materiałów do analizy (opisy procesów, dokumentacja ISO, procedury i instrukcje).
 • Przegląd infrastruktury IT oraz katalogu usług informatycznych.
 • Ustalenie wskaźników odtworzeniowych dla usług IT.
 • Stworzenie Polityki DRP.

 

Analiza wpływu i organizacja procesu odtwarzania:

 • Szacowanie ryzyka utraty ciągłości działania IT.
 • Analiza wpływu utraty ciągłości działania usług IT na procesy biznesowe.
 • Analiza schematów komunikacyjnych pod kątem zarządzania informacją podczas kryzysu.Opracowanie podejścia do spełnienia wymogów biznesowych odnośnie ciągłości wsparcia przez IT.

Opracowanie modelu odtworzenia:

 • Przeprowadzenie warsztatów mających na celu wskazanie tzw. „okna kompromisu” pomiędzy dostępnymi środkami na DR, a dopuszczalnymi kosztami przestoju.
 • Zaproponowanie strategii DRP oraz systemu monitorowania.
 • Budowa scenariuszy działania w przypadku katastrofy z uwzględnieniem scenariuszy wymogów formalnych, bezpieczeństwa oraz logistyki.
 • Budowa scenariuszy powrotu do działalności normalnej.
 • Udokumentowanie zasad i dokumentacji wymaganej przy testowaniu planu Disaster Recovery, w tym scenariuszy katastrofy, raportów z testów oraz zasad komunikacji.
 • Ustalenie procesu udoskonalania planu DRP. 

 

PW
 


na górę na górę
Nasze wartości   |  Misja   |  "bądź PES"   |  Polityka prywatności   |  Nota prawna   |  Kontakt   |  SMS   |  Praca
© Copyright 1998 - 2023 by DOBIS. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzezone.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron.
Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.