Diversity... Openness... Balance... Innovation... Synergy... ... since 1999

 

Usługi

 30.04.2010
Ochrona danych osobowych

Z przyjemnością Państwu pomożemy i bezstresowo przeprowadzimy cały proces opracowania i wdrożenia systemu ochrony danych osobowych oraz polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie potrzebnym do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzenia MSWiA. Specjalizujemy się w przeprowadzaniu profesjonalnych audytów z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności audytów systemów informatycznych. Dokonanie niezależnej oceny przez wykwalifikowanych audytorów daje zarządzającym organizacją gwarancję, że dokumentacja jest sporządzana zgodnie z wymaganiami Ustawy i Rozporządzeń z zakresu ochrony danych osobowych, a systemy informatyczne poprawnie wspierają działalność organizacji i nie narażają jej na ryzyko ujawnienia lub błędnego przetwarzania danych osobowych. Prowadzimy niezależne konsultacje i doradztwo związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także wspomagamy organizacje w czasie rejestracji zbiorów danych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl).

 

Nasi konsultanci zawsze przeprowadzają wstępną analizę działania organizacji i wszystkich procesów biznesowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Na podstawie wyników tej analizy dobierają odpowiednie zapisy w polityce bezpieczeństwa informacji i wymaganych instrukcjach. W naszej praktyce tworzyliśmy między innymi następujące instrukcje szczegółowe:

 • instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
 • instrukcja zarządzania kartotekami osobowymi,
 • instrukcja niszczenia baz danych,
 • instrukcja przekazywania baz danych oraz postępowania w wypadku naruszenia ochrony danych osobowych,
 • instrukcja opisująca zasady tworzenia haseł i częstotliwość ich zmiany,
 • instrukcja opisująca tryb nadawania uprawnień,
 • instrukcja tworzenia kopii zapasowych i awaryjnych,
 • instrukcja uwierzytelniania użytkowników w sieciach komputerowych.‏

 

 

 
W swojej pracy zachowujemy całkowitą poufność, profesjonalizm w działaniu i zgodność z zasadami etycznymi. Nasza pomoc jest kompleksowa, jednak staramy się zachować neutralność technologiczną w czasie proponowania rozwiązań. Aktywnie współpracujemy z personelem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w organizacji i przygotowujemy projekty niezbędnych dokumentów, m. in. zakresy obowiązków administratora danych osobowych, administratora sieci komputerowych oraz innych osób pełniących ważne - z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa informacji - stanowiska.‏ Prowadzimy również niezbędne szkolenia pracowników w zakresie przestrzegania procedur ochrony danych osobowych.

 

Czy każda firma jest przygotowana i sprosta wymaganiom Ustawy o Ochronie Danych Osobowych?

Poniższa lista pomoże określić stan przygotowania Państwa firmy:

 • Czy została opracowana polityka zabezpieczenia informacji?
 • Czy przeanalizowano ryzyko ujawnienia danych oraz wszystkie zagrożenia?
 • Czy zostały zabezpieczone systemy informatyczne, a w szczególności zbiory danych osobowych?
 • Czy zostały zabezpieczone dokumenty papierowe?
 • Czy stosowane zabezpieczenia są adekwatne do zagrożeń?
 • Czy znane są obowiązki administratora baz danych?
 • Czy wszyscy pracownicy, którzy mają styczność z danymi, zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych?
 • Czy wszyscy pracownicy znają definicję danych osobowych, czy zdają sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nich ciąży, czy wiedzą, jakich danych nie można ujawniać?
 • Czy firma posiada plany awaryjne oraz procedury postępowania w nagłych przypadkach?
 • Czy firma zarejestrowała swój zbiór w GIODO?
 • Pamiętajmy, że ustawa obowiązuje każdego! Za nieprzestrzeganie jej zapisów grozi nawet kara pozbawienia wolności do lat 3.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

 

 

 

 

TK
 


na górę na górę
Nasze wartości   |  Misja   |  "bądź PES"   |  Polityka prywatności   |  Nota prawna   |  Kontakt   |  SMS   |  Praca
© Copyright 1998 - 2023 by DOBIS. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzezone.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron.
Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.