Diversity... Openness... Balance... Innovation... Synergy... ... since 1999

 

Usługi

 24.01.2008
Ład korporacyjny w IT

IT Governance (ład korporacyjny) jest czymś nowym w naszej rzeczywistości. Najczęściej ten termin jest rozumiany jako kodeks dobrych praktyk w zarządzaniu IT. Przyjmuje się, że przedsiębiorstwa stosujące zasady IT Governance posiadają przejrzyste i dobrze zarządzane działy informatyki, stosują dobre praktyki w zarządzaniu i tym samym aktywnie wspierają całą organizację w odnoszeniu sukcesów. IT Governance to nie jest tylko sama informatyka, ale także szereg praktyk związanych z zarządzaniem informacją oraz wiele działań nietechnicznych na poziomie strategicznym, np. zarządzanie personelem czy opłacalnością przedsięwzięć. Stosowanie jasnych reguł ładu korporacyjnego buduje zaufanie i pokazuje, że IT nie generuje nadmiernego ryzyka biznesowego, co więcej... daje gwarancję osiągnięcia zamierzeń biznesowych poprzez uzyskiwane korzyści „netto”.

 

Działania IT Governance prowadzą również w sferze finansowej do ukazywania, że poniesione nakłady były słuszne, a ryzyko operacyjne jest utrzymywane na akceptowalnym przez zarządy poziomie. Dotyka się tutaj również kwestii decyzyjności – organizacje poprzez implementację ładu korporacyjnego sprawiają, że pracownicy mają pełną świadomość podejmowanych decyzji oraz biorą odpowiedzialność za swoje decyzje.

 

IT Governance został spopularyzowany na kanwie wydarzeń w USA związanych z upadkiem firm takich jak ENRON. Sprawa ta była szeroko komentowana na całym świecie, ponieważ było to wydarzenie nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne – wiele osób straciło pracę i swoje oszczędności. Kwestia dojrzałości organizacji była dyskutowana, co zaowocowało pojawieniem się ustawy SOX (The Sarbanes-Oxley Act of 2002) i spopularyzowaniem takich narzędzi jak COBIT.

 

Instytut zajmujący się ładem korporacyjnym w IT (IT Governance Institute) opublikował COBIT jako narzędzie, które mówi, co w obszarze IT należy zrobić, aby osiągnąć odpowiednią dojrzałość. COBIT dzieli IT na kilkadziesiąt procesów i dla każdego z nich opisuje: jakie działania są potrzebneω jak wyniki tych działań będą monitorowane i raportowaneω co będzie symptomem sukcesu, kto w strukturze organizacji jest odpowiedzialny za te działania. Najnowsze wydanie COBIT ma kilkaset stron i jest dostępne bezpłatnie na stronie www.isaca.org. Lektura nie jest łatwa, dlatego IT Governance Institute stworzył szereg dodatkowych materiałów ukazujących: procesy IT i ich zależności ze standardami przemysłowymi, zalecenia i rekomendacje dla procesów związanych z szeroko rozumianym obszarem IT, aby ewaluowały w kierunku zapewnienia ładu korporacyjnego i wspierania działania biznesu.

 

DOBIS oferuje szereg usług związanych z wprowadzeniem IT Governance i uzyskaniem odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak Twoje IT wspiera osiąganie celów biznesowych...
  • Czy możesz w pełni polegać na swoim IT...
  • Jak bezpieczne są Twoje systemy informatyczne...
  • Czy jesteś przygotowany na odtworzenie działania biznesu w przypadku katastrofyω Czy Twoja organizacja przetrwa w przypadku załamania się systemów IT...
  • W jaki sposób IT pomaga Twojej organizacji (added-value)...
  • Czy efektywnie zarządzasz usługami IT...
  • Jak bardzo wydajne jest Twoje IT...
  • Czy IT nie jest zbyt kosztowne...
  • Czy IT wspiera efektywnie procesy zachodzące w firmie, proces sprzedaży, zakupów czy obsługi klienta...
  • Czy prowadzisz swój biznes w zgodności z wymaganiami prawa lokalnego i ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

W czasie wdrożenia IT Governance w organizacji DOBIS aktywnie uczestniczy w procesie dostarczając odpowiednie narzędzia i metody do efektywnego modelowania dojrzałości organizacji IT. Firma oferuje między innymi silne wsparcie w obszarze GRC (Governance, Risk and Compliance) oparte na sprawdzonych narzędziach i praktykach takich jak:    

 

Zapraszamy do zapoznania się z felietonami na temat IT Governance:

TK
 


na górę na górę
Nasze wartości   |  Misja   |  "bądź PES"   |  Polityka prywatności   |  Nota prawna   |  Kontakt   |  SMS   |  Praca
© Copyright 1998 - 2022 by DOBIS. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzezone.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron.
Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.